YOGA-BOOST I MARIEFRED 21 OKTOBER 2017

Bodysattva kommer att delta i Springtimes arrangemang i Mariefred.

Breathwalk och inspirationsföreläsning om hur vi ska få fler män att upptäcka

yogan.